Om Mersalg Gruppen

Mersalg Gruppen er et av Norges mest komplette og største salgsapparat!

Mersalg Gruppen har kontor i Trondheim og Oslo. Våre selgere er bosatt over hele landet, fordelt på flere salgsteam tilpasset våre partnere. Mersalg er bygget opp som et tradisjonelt salgsapparat som besøker alle dagligvarebutikker. I tillegg besøkes en rekke faghandelskjeder samt kiosk og bensin. Vi har dyktige selgerei faste stillinger, og fokus på grundig opplæring i våre oppdragsgivers produkter, blant annet på nasjonale og regionale salgsmøter, og gjennom Mersalgskolen. Mersalg skal være best på å drifte salgsapparat, og våre kunder skal drive med det de kan best - merkevarebygging, produktutvikling og salg mot kjedene.  

  

Spleiselag

Det å drifte sitt eget salgsapparat er både kostbart og tidkrevende. Vi i Mersalg utfører salgstjenester på vegne av flere aktører i samme butikkbesøk. Det gir våre oppdragsgivere store besparelser, og/eller flere butikkbesøk for samme kostnad. 

 

Mersalg som din samarbeidspartner.

Med godt over 20 års erfaring og kunnskap om markedet, besøk på godt over 3000 dagligvare- og faghandelsbutikker og et Nettbrett med mulighet for ordreopptak som salgsstøtteverktøy, løser vi de behov din bedrift har. Inngår din bedrift samarbeid med Mersalg, gir vi alt for å øke salget av deres produkter. 

Mersalg har også en salgsledelse som daglig arbeider for økt salg av våre partnere sine produkter. Vi følger opp salgsresultater, rapporterer kampanjesalg og dokumenterer det som gjøres ute i butikkene etter behov. Å bruke Mersalg skal gi trygghet på at deres merkevarer får den beste behandling ute i butikkene. Vi jobber tett med våre partnere, nettopp for å bidra til økt salg. 


Vi kan skreddersy en løsning for dere på kort varsel. Ta kontakt med Administrerende direktør Ståle Schibbye på mobil 92 43 01 05 eller Komersiell Direktør Hans Peter Rønning på mobil 95 14 66 99. Vi behandler alle henvendelser konfidensielt.

 

Hvorfor oss?

Vi har over tid bevist at vi kan skape salgsresultater sammen med våre oppdragsgivere

Vi representerer kjente merkevarer, og engasjerer oss sterkt i salgsresultater og markedsandeler

Vi er inndelt i flere salgsteam for å sikre fokus, og tilpasser etter leverandørens og kjedenes skiftende behov

Nettbrett som salgsstøtteverktøy - ordreopptak og full integrasjon med våre oppdragsgivere

KONTAKT OSS GJERNE!

Hans Petter Rønning

Hans Petter Rønning

Kommersiell Direktør
+47 95 14 66 99

Erik Lien

Erik Lien

Salgsdirektør
+47 90 16 25 60

Hallgeir Frengstad

Hallgeir Frengstad

Driftssjef
+47 91 14 01 01

Ståle Schibbye

Ståle Schibbye

Administrerende Direktør
+47 92 43 01 05

Egil Grendstad

Egil Grendstad

Økonomidirektør
+47 95 74 52 09

 
Mersalg sin historie

Mersalg ble startet i 1994 og har siden da utført salgstjenester for en rekke selskaper innen dagligvare, faghandel, kiosk og bensin.

Vi er en selvstendig salgsorganisasjon og en nøytral samarbeidspartner uten egne produkter. Vi jobber med flere tunge merkevarer, men også små leverandører som har betydelig vekstpotensiale.

 

VÅRE ANSATTE - VÅRE AMBASSADØRER

Mersalg har et stabilt, dyktig og selvdrevent salgskorps og kompetente demonstrasjonsmedarbeidere. Med fokus på god opplæring av medarbeiderne gjennom blant annet Mersalgskolen, salgsmøter og regionale møter, tar vi eierskap til oppdragsgivers produkter. Hver medarbeider har sine faste butikker de besøker i faste kjøreruter. Dette gjør at de har lokalkunnskap, kjenner butikkene godt og har gode relasjoner med kjøpmannen.