Salgstjenester

Vi tar eierskap i dine produkter!

Mersalg har selgere over hele landet, med gode relasjoner i butikkene. Vi skal være best i landet på å drifte salgsapparat, så skal våre kunder være best på produktutvikling. Gode relasjoner skapes når våre medarbeidere besøker de samme butikkene uke etter uke. Mersalg er dermed et bedre alternativ til å ha egne selgere - du får høyere salg til en lavere kostnad. Vi kan ta totalansvaret for hele markedet, enkelte kjeder eller regioner.
Vi har mange selgere som kun jobber med én eller få oppdragsgivere. Våre selgere gjør hele salgsjobben, og blir målt på salgsresultater og kampanjegjennomføring. Med fokus på god kunnskap om produktene, samt aktiv salgstrening, kan våre medarbeidere vise til gode salgsresultater.

Enten dere trenger en selger eller et helt salgsapparat - Vi skreddersyr en løsning for din bedrift!

 

 

Utleie av Selgere

Dagligvarebransjen endres for hver dag som går. Dette påvirker leverandørenes behov for salg og butikkoppfølging. I Mersalg har vi en bred erfaring med å formidle vikarer til både korte og lange oppdrag. Flere av våre kunder leier selgere av oss ved sykdom, permisjoner eller ganske enkelt ønsker å leie fremfor å ansette egne ansatte. Vi er tilpasningsdyktige og kan hjelpe din bedrift med godt kvalifiserte selgere over hele landet. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Vareplassering

I Mersalg har vi erfarne og effektive personer som gjennomfører vareplasseringer for kjeder og leverandører hvor dette er ønskelig.

Vi kan vise til gode referanser på omprofileringer, ombygging og nyåpninger av dagligvare-  og faghandelsbutikker. Mersalg kan ta ansvar for hele prosessen eller bistå kun i deler av den. Med fleksible stillingsandeler og et landsdekkende salgsapparat, kan vi stille opp på kort varsel. 

Demonstrasjon

Mersalg Demonstrasjonstjenester er et landsdekkende demoapparat og en del av Mersalg Gruppen.

Våre faste ansatte medarbeidere utfører demonstrasjoner blant annet for Fjordland, Haugen-Gruppen, L'Oreal og Stange Gårdsprodukter. Alle våre medarbeidere er komplett utstyrt med demobord og kokeustyr mm. 

Demonstrasjoner er en viktig del av markedsføringen av produkter, særlig ved nyhetslanseringer. Vårt fokus er aktiv og god opplæring av medarbeiderne som gir økt prøving og salg hos forbrukeren. Vi har god erfaring med å utføre ulike demonstrasjoner som matlaging, smaksprøver og produktinformasjon, sampling, spørreundersøkelser og deltagelse på ulike messer og events. Med lang erfaring i bransjen, fleksibilitet og godt utviklede rapporteringssystemer tilbyr vi din bedrift en god løsning på demonstrasjoner.

 

Skreddersydde løsninger

Markedet endres stadig - vi er en fleksibel partner!

Med fokus på at din bedrift skal nå sine salgsmål, finner vi sammen en  optimale løsning for din bedrift.

Ta kontakt for en profesjonell dialog med administrerende direktør Ståle Schibbye på mobil 92 43 01 05 eller kommersiell direktør Hans Petter Rønning på mobil 95 14 66 99. Alle henvendelser behandles konfidensielt.